Menu

 


  Werken bij Bochane
   Mobiliteit zorgt voor
    welvaart en welzijn

 

 


  Werken bij Bochane
   Mobiliteit zorgt voor welvaart en welzijn

 


    Mobiliteit is een belangrijke pijler onder onze samenleving. De Bochane Groep is al sinds 1934 actief om deze pijler te realiseren. Door het 
    aanbieden, onderhouden, repareren en financieren van voertuigen faciliteren we mobiliteit. Hiermee geven we invulling aan een essentiële
    maatschappelijke en economische behoefte.

 


    Mobiliteit is een belangrijke pijler
    onder onze samenleving. De
    Bochane Groep is al sinds 1934
    actief om deze pijler te realiseren.
    Door het aanbieden,
    onderhouden, repareren en
    financieren van voertuigen
    faciliteren we mobiliteit. Hiermee
    geven we invulling aan een
    essentiële maatschappelijke en 
    economische behoefte.

 

Bekijk hier

welke bedrijven onder

Bochane Groep vallen


 


Een rijbewijs & baangarantie
Bekijk alle vacatures hier

 


Bekijk hier de vacatures bij
Boekhorst Autoschade

 

 


Bekijk hier de vacatures bij
Bochane Autobedrijven

 

 


    Onze kernwaarden kunnen niet ingevuld worden door dingen. Eenheid, ambitie, respect en trots zijn menselijke waarden. Het zijn de
    medewerkers die hier invulling aan geven en die de klant daadwerkelijk naadloze invulling van de mobiliteit bieden van hoge kwaliteit.
    Medewerkers die net als de organisatie vooruit willen zullen we helpen om:


    - hun vakmanschap in hun specifieke vakgebied te ontwikkelen
    - innovatie mogelijk te maken
    - kwaliteit te kunnen leveren

    Met dit als uitgangspunt is Bochane Groep een leuke en dynamische werkgever om voor te werken en in een prettige sfeer met de mobiliteit
    van onze klant bezig te zijn.

 


    Onze kernwaarden kunnen niet
    ingevuld worden door dingen.
    Eenheid, ambitie, respect en
    trots zijn menselijke waarden.
    Het zijn de medewerkers die
    hier invulling aan geven en die
    de klant daadwerkelijk
    naadloze invulling van de
    mobiliteit bieden van hoge
    kwaliteit. Medewerkers die net
    als de organisatie vooruit willen
    zullen we helpen om:


    - hun vakmanschap in hun
       specifieke vakgebied te
       ontwikkelen
    - innovatie mogelijk te maken
    - kwaliteit te kunnen leveren

    Met dit als uitgangspunt is
    Bochane Groep een leuke en
    dynamische werkgever om voor
    te werken en in een prettige sfeer
    met de mobiliteit van onze klant
    bezig te zijn.

 

    
    Mobiliteit   

    De mobiliteit van de klant is onze motivatie.
    Bochane biedt die mobiliteit. Om dit te
    realiseren moeten onze diverse disciplines
    naadloos op elkaar aansluiten. Met en voor
    elkaar gaan wij continue aan de slag om de
    klant integraal te ontzorgen. Het vooruit
    helpen van de klant is daarbij het
    belangrijkste doel. Daarom is onze slogan:
    Bochane: Als je vooruit wil. 
    

    
    Mobiliteit   

    De mobiliteit van de klant is
    onze motivatie. Bochane biedt
    die mobiliteit. Om dit te
    realiseren moeten onze diverse
    disciplines naadloos op elkaar
    aansluiten. Met en voor elkaar
    gaan wij continue aan de slag
    om de klant integraal te
    ontzorgen. Het vooruit helpen
    van de klant is daarbij het
    belangrijkste doel. Daarom is
    onze slogan:
    Bochane: Als je vooruit wil. 
    

    
    Vooruitgang

    Wat vandaag goed genoeg is, is morgen
    achterhaald. Dat is de keerzijde van
    mobiliteit. Het vergt bijvoorbeeld
    investeringen in infrastructuur. Ook zorgt
    het voor een afname van de voorraad
    fossiele brandstoffen en legt het druk op
    het milieu. Hierdoor moeten auto's niet
    alleen steeds beter en veiliger worden,
    maar vooral ook digitaal en
    milieuvriendelijk. Bij Bochane investeren
    we in de toekomst om de vooruitgang te
    faciliteren. En daar zijn we trots op. 

   
     
Vooruitgang

    Wat vandaag goed genoeg is, is
    morgen achterhaald. Dat is de
    keerzijde van mobiliteit. Het
    vergt bijvoorbeeld
    investeringen in infrastructuur.
    Ook zorgt het voor een afname
    van de voorraad fossiele
    brandstoffen en legt het druk
    op het milieu. Hierdoor moeten
    auto's niet alleen steeds beter
    en veiliger worden, maar vooral
    ook digitaal en milieuvriendelijk. 
    Bij Bochane investeren we in de
    toekomst om de vooruitgang te
    faciliteren.
    En daar zijn we trots op. 

   
    Partners

    In de loop der jaren heeft mobiliteit zich
    ontwikkeld en de Bochane Groep past zich
    hier continu op aan. Met Renault, Dacia,
    Nissan, Vakgarage en ABS Autoherstel
    hebben we sterke partners waarmee we
    onze ambities kunnen invullen. Naast
    vakmanschap op het gebied van mobiliteit,
    bieden we bij Bochane goede kennis over
    de mobiliteitsbehoefte van de consument.
    Met onze partners zoeken we naar
    vooruitgang, gekoppeld aan het borgen van
    kwaliteit. 

   
    Partners

    In de loop der jaren heeft
    mobiliteit zich ontwikkeld en de
    Bochane Groep past zich hier
    continu op aan. Met Renault,
    Dacia, Nissan, Vakgarage en
    ABS Autoherstel hebben we
    sterke partners waarmee we
    onze ambities kunnen invullen.
    Naast vakmanschap op het 
    gebied van mobiliteit, bieden
    we bij Bochane goede kennis
    over de mobiliteitsbehoefte van
    de consument. Met onze
    partners zoeken we naar
    vooruitgang, gekoppeld aan het
    borgen van kwaliteit. 

Bekijk hier

welke bedrijven onder

Bochane Groep vallen